top of page

Srečanje petih hubov v Zagrebu

14. in 15. decembra 2019 je pet shaperjev iz Ljubljanskega huba obiskalo božično okrašeni Zagreb, z namenom srečanja s shaperji iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Makedonije. Skupaj smo preživeli dva produktivna dneva, kjer smo poleg spoznavanja, druženja, ogleda Zagreba in razprave o aktualnih temah v regiji govorili tudi priložnostih tesnejšega sodelovanja naših hubov. Prepoznali smo podobna področja delovanja in se skupaj odločili sodelovati na regionalnih dogodkih v naslednje pol leta, da bi čim bolje izkoristili potencial, ki ga imamo shaperji in tako doprinesli k pozitivnim spremembam v našem okolju.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ni oznak.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page