top of page

Global Shapers Annual Summit

Global Shaperji delujemo v 153 država sveta, v katerih povezujemo preko 8700 mladih. Skozi leto je odprtih veliko možnosti za povezovanje (TopLink mreža, regionalna srečanja), prav posebna pa je Global Shapers Annual Summit, ki je vsakoletno srečanje trenutnih kuratorjev. To je letos potekalo od 30. avgusta do 1. septembra 2019 v Genevi v Švici, kjer je Ljubljano zastopala naša kuratorka Iva Drvarič. ”Redko kdaj imamo priložnosti biti v sobi s toliko različnimi ljudi, tako po izobrazbi, kariernih usmeritvah, rasi, nacionalni in verski pripadnosti, kjer so vsi povezani in združenih v skupnih vrednotah in ciljih, ki že od samega začetka dajejo srečanju pridih prijateljstva in družine,” je povedala Iva. Skozi vrednotenje dosedanjega dela in planiranja za prihodnje obdobje ima vsak priložnost deliti svoje izkušnje in izzive. Tako se še posebej vidi, kako dragocena je mreža shaperjev po vsem svetu, saj vsak najbolje pozna svoje lastno okolje in lahko z znanjem, izkušnjami in povezavami znotraj lokalnega huba najbolje naslovi prepoznane probleme. Hkrati pa je zanimiva tudi opazka, da se kljub tisočim kilometrom razdalj, ki nas morda ločujejo, vsi hubi soočajo s podobnimi izzivi ko pride do delovanja hubov in tako lahko skozi delavnice in pogovore skupaj iščemo rešitve in ideje za izboljšanje. Posebej smo se Ljubljanski shaperji letos povezali s shaperji iz okoliških držav, Hrvaške, Srbije, Bosne in Makedonije. Tako smo sprejeli odločitev o skupnem srečanju, ki se bo odvilo v decembru 2019 in kjer želimo svoje delovanje razširiti tudi preko meja lastne države.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ni oznak.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page